Belediye Sitesi
İhale İlanları
1
İhale Adı İhale Dosyası
İhale İlanı 25 Ağustos 2022 201 202 ve 203 Ada ve İmar Durumu Arsa İhale İlan.pdf
23.08.2022 tarihli arsa satış ihale ve imar durumları ihale ilana ve imar durumları.pdf
28 ŞUBAT 2022 Mücahit Mahallesinde yer alan 178 Ada 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13 Parseller ,Mücahit Mahallesinde yer alan 179 Ada 8,9 Parseller ve Fakirullah Mahallesinde yer alan 145 Ada 5,7 Parsellerde arsa’ların satış ihale metni ve imar durumları3.pdf
İhale İlanı 11 Şubat 178,179,145 Ada ve İmar Durumu y22_1.pdf
İhale İlanı 28 Ocak 178,179,145 Ada ve İmar Durumu e22_1.pdf
Hızlı Menü