Müdürlükler

Yazı İşleri Müdürlüğü

Tillo Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görevleri Yazışmaların Yürütülmesi ve Arşivlenmesi: Belediye başkanı, belediye meclisi ve encümen kararlarının yazılması, dosyalanması ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak. Gelen ve giden evrakların kaydını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek. Vatandaşlardan gelen dilekçe, şikayet ve önerilerin kayıt altına alınması ve ilgili birimlere iletilmesi. Meclis ve Encümen İşlemleri: Belediye meclisi ve encümen toplantılarının […]
Daha fazla bilgi edinin

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin mali kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, gelirleri artırmak ve mali işlemlerin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. Bu müdürlük, belediyenin mali politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında merkezi bir rol oynar.
Daha fazla bilgi edinin

Fen İşleri Müdürlüğü

Tillo Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Görevleri Altyapı Çalışmaları: Yol, kaldırım, asfalt, bordür ve tretuvar yapım, bakım ve onarım işlerinin planlanması ve uygulanması. Kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj sistemlerinin inşası, bakımı ve onarımı. İçme suyu şebekesi ile ilgili bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yapılması. Üstyapı Çalışmaları: Belediye binaları, parklar, sosyal tesisler ve diğer kamu yapılarının inşası, […]
Daha fazla bilgi edinin

Zabıta Amirliği

Tillo Belediyesi Zabıta Amirliği Görevleri Kamu Düzeni ve Güvenliğin Sağlanması: Belediye sınırları içinde kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak. Toplumun huzur ve sükûnunu bozan kişilere ve olaylara müdahale etmek. İzinsiz gösteri, yürüyüş ve diğer kamu düzenini bozacak faaliyetleri denetlemek ve gerektiğinde müdahale etmek. Belediye Mevzuatının Uygulanması ve Denetimi: Belediye meclisi ve encümen kararlarının, tüzük ve yönetmeliklerin […]
Daha fazla bilgi edinin

Evlendirme Memurluğu

Tillo Belediyesi Evlendirme Memurluğu Görevleri Evlilik Başvurularının Kabulü ve İncelenmesi: Evlenmek isteyen çiftlerin evlilik başvurularını kabul etmek. Başvuru sahiplerinin gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmasını sağlamak. Evlilik başvurularının yasalara uygunluğunu incelemek ve kontrol etmek. Evlilik İşlemlerinin Yürütülmesi: Evlenme akdinin gerçekleşmesi için gerekli tüm idari işlemleri yürütmek. Evlilik cüzdanı ve diğer resmi belgeleri hazırlamak. Nikah tarihlerinin planlanması […]
Daha fazla bilgi edinin

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved

Evliyalar Diyarı Tillo Belediye Başkanlığı - Tillo Belediyesi

Tillo Belediyesi

Web Sitemiz Yenileniyor

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yenileniyoruz.