Zabıta Amirliği

Tillo Belediyesi Zabıta Amirliği Görevleri

 1. Kamu Düzeni ve Güvenliğin Sağlanması:
  • Belediye sınırları içinde kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak.
  • Toplumun huzur ve sükûnunu bozan kişilere ve olaylara müdahale etmek.
  • İzinsiz gösteri, yürüyüş ve diğer kamu düzenini bozacak faaliyetleri denetlemek ve gerektiğinde müdahale etmek.
 2. Belediye Mevzuatının Uygulanması ve Denetimi:
  • Belediye meclisi ve encümen kararlarının, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak.
  • İmar, çevre ve diğer belediye mevzuatına aykırı faaliyetlerin tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması.
  • Kaçak yapılaşmayı önlemek ve ilgili yasal işlemleri yürütmek.
 3. Pazar ve Hal Denetimleri:
  • Pazar yerlerinin düzeninin sağlanması ve denetimi.
  • Pazarcı esnafının ruhsat, tezgah düzeni ve satış koşullarını denetlemek.
  • Hal ve pazar yerlerinde hijyen ve sağlık koşullarının denetlenmesi.
 4. Çevre ve Halk Sağlığı:
  • Çevre temizliği ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek.
  • Umumi yerlerde çevre kirliliğine neden olan faaliyetlerin denetimi ve gerektiğinde cezai işlem uygulanması.
  • Gıda üretim ve satış yerlerinin hijyen koşullarını denetlemek.
 5. Trafik Düzenlemesi ve Denetimi:
  • Belediye sınırları içindeki yolların, caddelerin ve sokakların trafik düzenini sağlamak.
  • Trafik akışını düzenlemek ve gerektiğinde trafik ile ilgili cezai işlemler uygulamak.
  • Otopark düzenlemelerini denetlemek ve izinsiz parkları engellemek.
 6. Ruhsat ve İzin Denetimleri:
  • Belediye tarafından verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının denetimi.
  • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan işletmelerin tespiti ve kapatma işlemlerinin yapılması.
  • Ruhsata tabi faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu denetlemek.
 7. Dilencilik ve İzinsiz Satışların Önlenmesi:
  • Belediye sınırları içinde izinsiz satış yapan seyyar satıcıların tespiti ve engellenmesi.
  • Dilencilik faaliyetlerinin önlenmesi ve dilencilerin toplanarak ilgili birimlere teslim edilmesi.
 8. Gürültü Kirliliği ve Görsel Kirliliğin Önlenmesi:
  • Gürültü kirliliğine neden olan faaliyetlerin denetimi ve önlenmesi.
  • İzinsiz afiş, ilan, pankart ve diğer görsel kirlilik unsurlarının kaldırılması.
  • Eğlence yerlerinin gürültü yönetmeliklerine uygunluğunun denetimi.
 9. Acil Durum ve Afet Yönetimi:
  • Afet ve acil durumlarda belediyenin kriz yönetiminde aktif rol almak.
  • Doğal afetlerde halkın güvenliğini sağlamak ve gerekli önlemleri almak.
  • Acil durumlara müdahale etmek ve koordinasyonu sağlamak.
 10. Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme:
  • Halkın şikayet, talep ve önerilerini dinlemek ve değerlendirmek.
  • Belediye hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek.
  • Toplumun belediye hizmetlerine katılımını artırmak için bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

Zabıta Amirliği, Tillo Belediyesi’nin halkın düzen ve güvenliğini sağlamak, belediye mevzuatının uygulanmasını denetlemek ve vatandaşların sağlıklı, düzenli bir çevrede yaşamalarını temin etmek amacıyla çalışan önemli bir birimidir. Bu müdürlük, belediyenin diğer birimleri ile koordineli çalışarak kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunur.

 

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved

Evliyalar Diyarı Tillo Belediye Başkanlığı - Tillo Belediyesi

Tillo Belediyesi

Web Sitemiz Yenileniyor

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yenileniyoruz.