Yazı İşleri Müdürlüğü

Tillo Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görevleri

 1. Yazışmaların Yürütülmesi ve Arşivlenmesi:
  • Belediye başkanı, belediye meclisi ve encümen kararlarının yazılması, dosyalanması ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.
  • Gelen ve giden evrakların kaydını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek.
  • Vatandaşlardan gelen dilekçe, şikayet ve önerilerin kayıt altına alınması ve ilgili birimlere iletilmesi.
 2. Meclis ve Encümen İşlemleri:
  • Belediye meclisi ve encümen toplantılarının organizasyonu, gündemlerinin hazırlanması, toplantı tutanaklarının yazılması ve kararların takip edilmesi.
  • Meclis ve encümen kararlarının ilgili birimlere dağıtımını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek.
 3. Resmi Yazışmaların Hazırlanması:
  • Belediye içi ve dışı resmi yazışmaların hazırlanması, kontrolü ve takibi.
  • Resmi belgelerin standartlara uygun olarak düzenlenmesi ve onaylanması.
 4. Personel İşlemleri:
  • Belediye personelinin özlük dosyalarının tutulması ve güncellenmesi.
  • Personel izin, rapor, terfi ve atama işlemlerinin takip edilmesi.
  • Disiplin ve ödüllendirme işlemlerinin yürütülmesi.
 5. Bilgi Edinme ve Vatandaş İlişkileri:
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde gelen taleplerin cevaplandırılması.
  • Vatandaşların belediyeye yönelik taleplerinin alınması ve gerekli birimlere yönlendirilmesi.
  • Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması.
 6. Seçim İşlemleri:
  • Mahalli idareler seçimlerinde ve genel seçimlerde gerekli koordinasyonun sağlanması.
  • Seçim kurullarına gerekli desteklerin verilmesi ve seçim işlemlerinin düzenli yürütülmesi.
 7. Genel İdari İşler:
  • Belediye hizmet binalarının düzeni, temizliği ve güvenliği ile ilgili işlerin koordine edilmesi.
  • Belediye demirbaşlarının takibi ve envanterinin tutulması.
  • Resmi törenler ve kutlamaların organizasyonu.

Yazı İşleri Müdürlüğü, belediyenin idari ve bürokratik işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olup, belediye başkanlığına doğrudan bağlı olarak çalışır. Müdürlüğün temel amacı, belediye hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin kalitesini artırmaktır.

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved

Evliyalar Diyarı Tillo Belediye Başkanlığı - Tillo Belediyesi

Tillo Belediyesi

Web Sitemiz Yenileniyor

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yenileniyoruz.