Fen İşleri Müdürlüğü

Tillo Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Görevleri

 1. Altyapı Çalışmaları:
  • Yol, kaldırım, asfalt, bordür ve tretuvar yapım, bakım ve onarım işlerinin planlanması ve uygulanması.
  • Kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj sistemlerinin inşası, bakımı ve onarımı.
  • İçme suyu şebekesi ile ilgili bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yapılması.
 2. Üstyapı Çalışmaları:
  • Belediye binaları, parklar, sosyal tesisler ve diğer kamu yapılarının inşası, bakımı ve onarımı.
  • Kent mobilyaları, çocuk oyun alanları ve spor alanlarının yapım, bakım ve onarımı.
  • Peyzaj düzenlemeleri ve çevre düzenlemeleri projelerinin gerçekleştirilmesi.
 3. İmar ve Planlama:
  • İmar planlarının hazırlanması ve uygulanması.
  • İmar uygulamalarının takibi ve kontrolü.
  • Yapı ruhsatları ve iskan izinlerinin verilmesi ve denetlenmesi.
 4. Proje ve İnşaat Yönetimi:
  • Belediye projelerinin tasarımı, planlanması ve uygulanması.
  • İnşaat projelerinin ihale süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması.
  • Projelerin zamanında ve bütçeye uygun şekilde tamamlanmasının sağlanması.
 5. Bakım ve Onarım Hizmetleri:
  • Belediye araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımının yapılması.
  • Kamuya açık alanların, parkların, yeşil alanların düzenli bakımı ve temizliğinin sağlanması.
  • Belediye mülklerinin düzenli bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi.
 6. Denetim ve Kontrol:
  • Belediye sınırları içinde yapılan inşaat faaliyetlerinin denetimi.
  • Yapıların imar mevzuatına uygunluğunun kontrolü.
  • Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve tespit edilen kaçak yapılarla ilgili yasal işlemlerin yürütülmesi.
 7. Çevre ve Temizlik İşleri:
  • Çevre düzeni ve temizliğinin sağlanması.
  • Çöp toplama ve atık yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi.
  • Geri dönüşüm projelerinin uygulanması ve yaygınlaştırılması.
 8. Acil Durum ve Afet Yönetimi:
  • Doğal afetlere karşı altyapı çalışmalarının planlanması ve uygulanması.
  • Afet ve acil durumlarda gerekli müdahalelerin yapılması ve koordinasyonun sağlanması.
  • Belediye kriz merkezinin etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması.
 9. Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme:
  • Belediye projeleri ve çalışmaları hakkında halkın bilgilendirilmesi.
  • Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması.
  • Toplumun katılımını sağlamak amacıyla toplantılar ve bilgilendirme oturumları düzenlenmesi.

Fen İşleri Müdürlüğü, belediyenin fiziksel ve teknik altyapısını geliştirmek, korumak ve iyileştirmek amacıyla çeşitli hizmetler sunar. Bu müdürlük, belediyenin en önemli icra organlarından biri olup, kentsel yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir şehircilik uygulamalarını hayata geçirmek için çalışır.

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved

Evliyalar Diyarı Tillo Belediye Başkanlığı - Tillo Belediyesi

Tillo Belediyesi

Web Sitemiz Yenileniyor

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yenileniyoruz.