Belediye Sitesi
  • Haber Başlık : TİLLO TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYESİ
  • Haber Konu : TİLLO TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYESİ
  • Haber Tarih : 05.04.2021
  • Yazar : Admin
Haber Hakkında
TİLLO TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYESİ
Belediyemiz tarihi kentler birliğine ve Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliğine üyedir. ve üyeliği devam ediyor. her yıl 3-4 defa Türkiye’nin muhtelif İllerinde birlik toplantıları düzenlenmektedir.
Tarihi ve doğal çevre korumasına yerel yönetim politikalarında önem ve ağırlık verilen kentler kentsel sit, Arkeolojik sit, tarihsel sit ve doğal sit olarak tescil edilmiş kentler, güçlü ve önemli anıtsal yapıları bulunan ve tanınan kentler, önemli tarihsel olayların cereyan ettiği kentler ve geçmiş uygarlıklara başkentlik yapan kentler bu birliğe üye olmaktadır.İşte bu yüzden Tillo Belediyesi olarak bu tarihi İlçemizi tanıtmak ve gelecekte gerçekleştirmek istediğimiz projeleri hayata geçirmek ve bu tarihi ilçemizin tarihini ,önemini yaşatmak için bu birliğe üye olunmuştur.
Tarihi Kentler Birliği Tarihi kent dokularının ve kentsel kültürel mirası koruma ve imar konularında birliğe üye Belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlar Tarihi Kentler Birliği üye Belediyelere Belediyecilik, koruma, Kültür,çevre imar ve Tarihi kent konularıyla eğitime dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapar Birliğe bağlı Belediyeler adına amaca uygun çalışmaları düzenler koordine eder ortak alımlarda bulunur. Yatırımları organize eder ve denetler.
Tarihi ve doğal çevreyi kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye Belediyelerin girişimlerine destek verir, kaynak bulur. Bu gibi girişimleri organize eder yapar ve yaptırır. yayın faaliyetlerinde bulunarak üye Belediyeleri kamuoyuna bilgilendirici proğramlar düzenler. Tarihi Kentlerin kültürel miraslarının korunması ve artırılması için uygun kanunların çıkmasını destekler amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir.
İlçemizde Tarihi ve doğal çevreyi kültürel mirası koruma ve yaşatmak kapsamında Tarihi Kentler Birliği Belediyemiz tarafından düzenlenen sokak sağlıklaştırma projeleri ve tarihi mezarlık projelerine destek vermiş ve projelerin uygulanması için ödenek konusunda ilgili Bakanlıklarda girişimlerde bulunacaklarına söz vermişlerdir.
Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf
Hızlı Menü